P&J MEAT PRODUCTS

 
 

นพ.ภาคภูมิ  พีรวรสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด
การศึกษา  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                

“ผมมีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสินค้าเนื้อหมู ที่เกิดมาจากแนวคิดที่เราอยากทำอาหารเนื้อหมูให้สะอาด ปลอดภัย ให้คนไทยทั่วไปได้รับประทานกัน ผมและทีมงานมีความตั้งใจอย่างสูง ที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
            ผมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุน และมั่นใจในสินค้าที่เราผลิตขึ้นมา และช่วยบอกต่อ ๆ กันไป ทำให้เรามีกำลังใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาต่อๆไปครับ ขอบคุณครับ”